Jak uzyskać imienną kartę PEKA

Imienną Kartę PEKA można uzyskać bezpłatnie w następujący sposób:

1. Poprzez złożenie wniosku przez Internet - to najwygodniejsza i najprostsza metoda. Wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć zdjęcie w formacie jpg lub png, a później odebrać kartę w wybranym przez siebie Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

2. Poprzez złożenie wniosku w  Punkcie Obsługi Klienta ZTM

Wniosek dostępny tutaj

UWAGA:  obecnie w Punktach Obsugi Klienta ZTM nie ma możliwości wykonania zdjecia do wniosku o kartę PEKA. Spowodowane jest to pandemią koronawirusowa.

 

Jakie dane są potrzebne do wypełnienia papierowego wniosku na imienną kartę PEKA

Wypełniając formularz papierowy należy pamiętać, aby:
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
- w przypadku obcokrajowców podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia),
- wybrać odpowiedni dla siebie Punkt Obsługi Klienta ZTM,
- wniosek  wypełnić czytelnie,
- złożyć podpis w miejscach obowiązkowych.
Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek papierowy o wydanie karty nie będzie rozpatrywany.

Dane osobowe zawarte we wniosku służą wyłącznie celom ewidencyjnym i są przez ZTM Poznań chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu, jak również uprawnień do ulgi pasażer zobowiązany jest zgłosić do Punktu Obsługi Klienta ZTM w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej. Aktualizacja niepowodująca wydania nowej karty tj.  zmiana adresu i uprawnienia do ulgi jest bezpłatna. Pozostałe zmiany skutkują koniecznością wyrobienia nowej karty za którą pobierana jest opłata w wysokości 21 zł.

Na wniosku można zaznaczyć czy chce się otrzymać kartę PEKA z aplikacją bankową.

Jak odebrać imienną kartę PEKA

Imienna karta PEKA będzie do odbioru w wyznaczonym terminie. Osoby składające wniosek przez Internet otrzymają powiadomienie o gotowości karty do odbioru.

Karta wydawana jest wnioskodawcy, za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub osobie przez niego upoważnionej na podstawie pisemnego upoważnienia z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby odbierającej.

Wyrobiona karta będą czekać przez 12 miesięcy (od momentu złożenia wniosku) w Punkcie Obsługi Klienta ZTM wskazanym we wniosku o wydanie karty PEKA.

UWAGA! Karty PEKA wyrobione na podstawie wniosków sprzed 1 stycznia 2020r. będą dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego pod rondem Kaponiera (poziom -1) jeszcze tylko do końca 2020r. Później zostaną zutylizowane. Prosimy o odbiór nieodebranych kart po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu o takim zamiarze.

Dlatego, prosimy żeby każdy kto w minionych latach złożył wniosek o kartę PEKA, ale z różnych przyczyn jej nie odebrał, zgłosił chęć odbioru karty PEKA pod numerami telefonów:

- 61 8 346 126, 61 8 346 136 lub 61 8 346 163 (numery są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30)

Karta zostanie dostarczona na Kaponierę i klient będzie mógł ją odebrać.

Konieczność dostarczenia karty do POK Kaponiera wynika z faktu, że w minionych latach – zgodnie z obowiązującą do 31 sierpnia 2020r. procedurą – nieodebrane (w ciągu 40 dni) karty PEKA trafiały do POK w siedzibie ZTM przy ulicy Matejki 59. Obecnie POK przy ul. Matejki 59 jest zamknięty, trwają przygotowania do modernizacji tego punktu w celu podwyższenia standardu obsługi klientów. 

Warto odebrać swoją PEKĘ, ponieważ tylko pierwsza karta jest bezpłatna. Jeśli nie odebraliśmy karty PEKA, to chcąc wyrobić kolejną – musimy ponownie złożyć wniosek, ale wówczas wyrobienie kolejnej karty PEKA wiąże się z opłatą w kwocie 21 złotych.

Jak uzyskać kartę PEKA na okaziciela

Kartę PEKA na okaziciela można otrzymać wnosząc opłatę w wysokości 27 złotych (12zł to wysokość kaucji, 15 zł to kwota doładowania tPortmonetki) w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w wybranych Punktach Sprzedaży Biletów na terenie Poznania i Aglomeracji.

 

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkty Obsługi Klienta
informacje o godzinach otwarcia tutaj

Biuro Obsługi Klienta

informacje o godzinach otwarcia tutaj

Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44

pon. - pt. 7.30 - 20.00

 

Wyślij!

Złóż wniosek!

box-image

Jeśli chcesz uzyskać imienną kartę PEKA lub dokonać adaptacji Twojej ELS do systemu PEKA wejdź na stronę i zarejestruj się.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dzisiaj

Złóż wniosek!