Punkty Sprzedaży Biletów

W Punktach Sprzedaży Biletów można kupować i przedłużać bilety okresowe na sieć na karcie PEKA oraz przedłużać bilety okresowe na trasę zakupione w Punktach Obsługi Klienta ZTM. Również w tych lokalizacjach jest możliwe doładowanie tPortmonetki oraz zakup biletu papierowego. W niektórych Punktach otrzymamy również kartę na okaziciela.

W wybranych Punktach Sprzedaży BIletów po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oświadczenia na Bilet Metropolitalny możemy dokonać przeniesienia informacji o przysługującej uldze.  W przeglądarce, którą znajdziemy poniżej należy wybrać "BM" i wtedy pojawi nam się lista Punktów gdzie w chwili obecnej możemy wgrać uprawnienie na imienną kartę PEKA. Szczegóły dotyczące procedury dotyczącej Biletów Metropolitalnych znajdują się  tutaj.

UWAGA: pierwszy bilet trasowany, należy kupić wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta ZTM następnie można przedłużać ich czas obowiązywania w Punktach Sprzedaży Biletów lub przez Internet. Jeśli chcielibyśmy zmienić trasę, liczbę przystanków bądź okres obowiązywania biletu trasowanego zawsze należy udać się do Punktu Obsługi Klienta ZTM.

Wszystkie punkty sprzedaży biletów zamieszczone w tabeli znajdują się tutaj