Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej obowiązujący od 1 września 2020r.

Od 1 września obowiązuje zmieniony Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Jedną ze zmian jest nowa procedura odbioru kart PEKA. Wyrobione karty będą czekać tylko przez 12 miesięcy (od momentu złożenia wniosku) w Punkcie Obsługi Klienta ZTM wskazanym we wniosku o wydanie karty PEKA. Co więcej, karty PEKA wyrobione na podstawie wniosków sprzed 1 stycznia 2020r. będą dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego pod rondem Kaponiera (poziom -1) jeszcze tylko do końca tego roku. Później zostaną zutylizowane. Prosimy o odbiór nieodebranych kart po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu o takim zamiarze.

Po 31 grudnia 2020r. wszystkie nieodebrane karty PEKA, o które wnioskowano przed 1 stycznia 2020r. (wraz z wnioskami) zostaną zutylizowane. Dlatego, prosimy żeby każdy kto w minionych latach złożył wniosek o kartę PEKA, ale z różnych przyczyn jej nie odebrał, zgłosił chęć odbioru karty PEKA pod numerami telefonów:

- 61 8 346 126, 61 8 346 136 lub 61 8 346 163 (numery są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30)

Karta zostanie dostarczona na Kaponierę i klient będzie mógł ją odebrać.

Konieczność dostarczenia karty do POK Kaponiera wynika z faktu, że w minionych latach – zgodnie z obowiązującą do 31 sierpnia 2020r. procedurą – nieodebrane (w ciągu 40 dni) karty PEKA trafiały do POK w siedzibie ZTM przy ulicy Matejki 59. Obecnie POK przy ul. Matejki 59 jest zamknięty, trwają przygotowania do modernizacji tego punktu w celu podwyższenia standardu obsługi klientów. 

Warto odebrać swoją PEKĘ, ponieważ tylko pierwsza karta jest bezpłatna. Jeśli nie odebraliśmy karty PEKA, to chcąc wyrobić kolejną – musimy ponownie złożyć wniosek, ale wówczas wyrobienie kolejnej karty PEKA wiąże się z opłatą w kwocie 21 złotych.

Pobierz nowy Regulamin Poznańskiej Elektronicznej Karty PEKA ważny od 1.09.2020r.

Załącznik nr 1 - Upoważnienie do odbioru karty PEKA

Załącznik nr 3 - Zasady transferu

Załącznik nr 4 - Wniosek o PEKA

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbioru karty PEKA

Załącznik nr 6 - Protokół reklamacji

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie zatrzymania karty

Załącznik nr 8 - Wniosek o likwidację konta

 

Regulaminu korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzi w życie nowy regulamin Poznańskiej Elektronicznej Karty PEKA.

Regulamin jest dostępny tutaj

 

Załączniki do regulaminu są dostępne poniżej:

Załącznik nr 1 - Upoważnienie do odbioru karty PEKA

Załącznik nr 2 - Wyciąg z Regulamin PEKA

Załącznik nr 3 - Zasady transferu

Załącznik nr 4 - Wniosek o kartę PEKA obowiązujący od 1 lipca 2020 roku

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbioru karty PEKA

Załącznik nr 6 - Protokół reklamacji

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie zatrzymania karty

Załącznik nr 8 - Wniosek o likwidację konta

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 2 grudnia 2019 roku

Na podstawie UCHWAŁY NR XIX/325/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2019 r.

W sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.                       Zmianie ulegają następujące zapisy:

1. Poziom dla PM 10 – z 200 mikrogramów na 100. Procedury pozostają takie same jak dotychczas.

2. Dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych – zamiast adresu zamieszkania ucznia istotny będzie adres szkoły. Zmiana jest podyktowana zmianą wzoru legitymacji szkolnej.

3. Dla osób korzystających z biletów:

               a) dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci;

b) socjalnych;

c) Seniora;

Zamiast miejsca zamieszkania istotne staje się miejsce rozliczania podatku – podobnie jak przy bilecie Metropolitalnym. Dotychczas klient składał oświadczenie do Biletu Metropolitalnego i dopiero potem ewentualnie był wzywany do okazania pierwszej strony PIT lub UPO. Od 2 grudnia br. już przy składaniu Oświadczenia trzeba będzie okazać pierwszą stronę PIT lub UPO potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy i dopiero wtedy pracownik ZTM zapisze uprawnienie na karcie. Będzie ono ważne do 30 czerwca następnego roku, czyli np. w okresie styczeń-czerwiec 2020 pasażer, okazuje dokument potwierdzający, że za rok 2019 rozliczał się z podatku w Poznaniu lub np. Czerwonaku i wtedy pracownik POK zapisuje uprawnienie ważne do końca czerwca 2021 roku.

UCHWAŁA NR XIX/325/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA dostępny tutaj

Załącznik do Uchwały Wykaz - Ulg dostępny tutaj

 

 

 

Regulamin korzystania z karty PEKA obowiązujący od 1 października 2016 roku

Celem regulaminu jest określenie i ujednolicenie zasad i warunków korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA), a w szczególności warunków jej uzyskania, użytkowania.

Wyciąg z regulaminu korzystania z karty PEKA do pobrania  w formacie pdf

 

Regulamin Programu Premiowego

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej został wprowadzony Zarządzeniem nr 850/2015/P Prezydenta Miasta Poznania w dniu 14 grudnia 2015r.

Regulamin do pobrania  w formacie pdf.

Więcej infromacji nt. Programu Premiowego PEKA znajdziesz tutaj.

Regulamin sprzedaży biletów przez Internet

Regulamin internetowej sprzedaży biletów został wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 2014r.

Regulamin jest do pobrania  w formacie pdf.

Dzięki tej funkcjonalności w łatwy sposób można kupić bilet okresowy. A ponadto zarządzać swoim kontem, sprawdzać okres ważności posiadanych biletów oraz historię zakupów.

Przypominamy, że bilety zakupione przez Internet należy aktywować . Aktywacja następuje za pomocą samoobsługowego terminala w Punkcie Obsługi Klienta  lub czytnika w pojeździe i jest możliwa po upływie dwóch godzin od daty potwierdzenia operacji przez dostawcę usług elektronicznych. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu", a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika. Kartę można wyjąć po otrzymaniu informacji na wyświetlaczu o doładowaniu karty. Jest to bardzo istotne, ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny.

Regulamin korzystania z karty PEKA obowiązujący do 30 września 2016r.

Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej został wprowadzony Zarządzeniem nr 41/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 25 września 2014r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2014r. Regulamin jest  dostępny do pobrania  w formacie pdf.

 
 

Złóż wniosek!

box-image

Jeśli chcesz uzyskać imienną kartę PEKA lub dokonać adaptacji Twojej ELS do systemu PEKA wejdź na stronę i zarejestruj się.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dzisiaj

Złóż wniosek!

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Biuro Obsługi Klienta
pon. - pt. 8.00 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkt Obsługi Klienta
pon. - pt. 6.00 - 20.00
sob. - niedz. nieczynne

 

Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44

pon. - pt. 7.30 - 20.00

 

Wyślij!