Dla kogo imienna karta PEKA?

Poniższa tabela przedstawia informację o konieczności posiadania karty PEKA przez osoby chcące korzystać z biletów okresowych lub/i z tPortmonetki w transporcie publicznym w Poznaniu oraz na terenie gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia międzygminne.

                            Grupa wiekowa Konieczność posiadania karty PEKA

dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

brak konieczności
dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia do 13 lat karta PEKA Junior

mieszkający w Poznaniu i w gminach objętych porozumieniem międzygminnym uczniowie szkół podstawowych podróżujący liniami organizowanymi przez ZTM - na podstawie legitymacji szkolnej do 30.09.2020r.

karta PEKA Junior
młodzież ze szkół ponadpodstawowych imienna karta PEKA
studenci uczelni wyższych ELS*
studenci uczelni wyższych, którzy rozpoczeli studia do roku akademickiego 2012/2013 włącznie oraz wszyscy studenci z uczelni niewymienionych na załączonej powyżej liście imienna karta PEKA
osoby pracujące imienna karta PEKA
osoby w wieku 65-70 lat kupujący Bilet Seniora imienna karta PEKA
emeryci i renciści do 70 roku życia nie kupujący Biletu Seniora dobrowolny wybór
emeryci po 70 roku życia dobrowolny wybór


Szczegóły dotyczące konieczności posiadania karty PEKA oraz wyłączeń z posiadania znajdują się w zakładce ulgi i zwolnienia.

"ELS - to Elektroniczna Legitymacja Studencka.