Bilety specjalne obowiazujące od 1 sierpnia 2019r.

Od 1 sierpnia 2019 roku w taryfie biletowej  są dostępne następujące rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach:

Od 1 sierpnia 2019 roku w taryfie biletowej  są dostępne następujące rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach:

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący                              od dnia 1 sierpnia 2019 r.
BILETY SPECJALNE
Lp. Rodzaj biletu  Okres ważności  Strefa                        Cena 
1 Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci  30 dni  A+B+C+D  5,60 zł
2 Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci  150 dni  A+B+C+D  28,00 zł
3 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  408,00 zł
4 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  198,60 zł
5 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  198,60 zł
6 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  198,60 zł
7 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  A+B  510,30 zł
8 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  B+C  341,80 zł
9 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  C+D  341,80 zł
10 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  A+B+C  693,00 zł
11 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  B+C+D  500,00 zł
12 Bilet na rok szkolny  1.09 – 30.06  A+B+C+D  841,80 zł
13 Bilet semestralny  120 dni  155,00 zł
14 Bilet semestralny  120 dni  A+B 207,00 zł
15 Bilet semestralny  120 dni  A+B+C  278,00 zł
16 Bilet semestralny  120 dni  A+B+C+D  337,00 zł
17 Bilet semestralny  150 dni  185,00 zł
18 Bilet semestralny  150 dni  A+B  250,00 zł
19 Bilet semestralny  150 dni  A+B+C  342,00 zł
20 Bilet semestralny  150 dni  A+B+C+D  415,00 zł
21 Bilet dla Honorowych Dawców Krwi  366 dni  A+B+C+D  12,00 zł
22 Bilet socjalny  30 dni  A+B+C+D  1,00 zł
23 Bilet socjalny  366 dni  A+B+C+D  12,00 zł
24 Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych  366 dni  A+B+C+D  12,00 zł
25 Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin  366 dni  A 12,00 zł
26 Bilet Seniora  366 dni  50,00 zł

 

Schowaj Czytaj więcej

Nowa ulga dla zasłużonych honorowych krwiodawców

Na dzisiejszej sesji tj. w dniu 16 kwietnia 2019 roku radni Miasta Poznania przyjęli uchwałę wprowadzającą nową ulgę w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM. Skorzystać z niej mogą honorowi dawcy krwi.

50-procentową ulgę przyznano osobom, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", wydaną przez Polski Czerwony Krzyż wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi (wydaną przez Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Legitymacja musi potwierdzać:

- dla kobiet - oddanie w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

- dla mężczyzn - oddanie w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

Ulga wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Atrakcyjna oferta biletu dla rodzin 4+: co warto wiedzieć chcąc kupić bilet lub przedłużyć ulgę

Rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci zamieszkałe w Poznaniu oraz w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z atrakcyjnej cenowo oferty biletu 4+. Bilet na 30 dni kosztuje 5,60 zł, natomiast bilet na 150 dni kosztuje 28 zł.

Kto jest uprawniony?

Bilet 4+ przysługuje rodzicom i dzieciom z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu jednej z 15 gmin objętych porozumieniami międzygminnymi. Obecnie są to gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne.

 

Rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci zamieszkałe w Poznaniu oraz w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z atrakcyjnej cenowo oferty biletu 4+. Bilet na 30 dni kosztuje 5,60 zł, natomiast bilet na 150 dni kosztuje 28 zł.

Kto jest uprawniony?

Bilet 4+ przysługuje rodzicom i dzieciom z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu jednej z 15 gmin objętych porozumieniami międzygminnymi. Obecnie są to gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne.

Dokumenty niezbędne do zapisana ulgi 4+ na karcie PEKA

W celu skorzystania z biletu 4+ opiekun prawny dzieci składa w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ul. Matejki 59) wniosek o przyznanie ulgi.

Oprócz złożenia wniosku, do skorzystania z oferty 4+ potrzebne są następujące dokumenty:

1) dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego,

2) skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci,

3) legitymacje szkolne ze szkoły lub z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia,

4) w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26 roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5) imienne karty PEKA wszystkich członków rodziny zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Przedłużanie ulgi 4+

Ulga jest zapisywana na karcie PEKA każdego członka rodziny do czasu osiągnięcia przez najstarsze dziecko 18 roku życia. Po tym czasie występuje  konieczność przedłużania ulgi w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM:

- w przypadku młodzieży uczącej się w szkołach średnich ulga przedłużana jest raz w roku na podstawie legitymacji szkolnej,

-  w przypadku studentów ulga przedłużana jest, co pół roku na podstawie legitymacji studenckiej,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego kontynuującego naukę ulga przedłużana jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, każdorazowo po otrzymaniu kolejnej decyzji.

O przedłużanie ulgi występuje opiekun prawny, dostarczając dokumenty konieczne do przedłużenia ulgi tj. aktualną ważną legitymację szkolną lub legitymację studencką potwierdzające status ucznia lub studenta lub decyzje/orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty PEKA wszystkich członków rodziny.

Bilet 4+ wyłącznie na karcie PEKA

Bilet dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci jest okresowym biletem specjalnym. To oznacza, że jest zapisywany na karcie PEKA. Bilet obowiązuje na wszystkie strefy A+B+C i można go kupić w dwóch wariantach: na 30 dni za 5,60 zł lub na 150 dni za 28 zł. W trakcie trwania ulgi członkowie rodziny mogą kupić lub przedłużyć bilet 4+ w każdym Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Potwierdzanie uprawnienia do biletu 4+ podczas kontroli biletowej

Potwierdzeniem posiadania ulgi do korzystania z biletu 4+ jest imienna karta PEKA z  zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu oraz ważnym biletem specjalnym na 30 lub 150 dni dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Ulga jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM na ul. Matejki 59 po zweryfikowaniu dokumentów uprawniających do zakupu biletu 4+.  

Podstawa prawna do ulgi uprawniającej do zakupu biletów specjalnych dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci:

- uchwała Rady Miasta Poznania nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8 września 2015r. z późn. zmianami,

- Regulamin przewozów - załącznik do Zarządzenia nr 139/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.02.2018 r.

 

 

Schowaj Czytaj więcej

Rodzaje biletów specjalnych

W taryfie jest dostępne kilka rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach.

W taryfie jest dostępne kilka rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach.

Bilety specjalne  - cennik

Rodzaj biletu

Okres ważności

Strefa

Cena

 

Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

30 dni

A+B+C

5,60 zł

Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

150 dni

A+B+C

28,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A

408,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

B

198,60 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

C

198,60 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A+B

510,30 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

B+C

367,90 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A+B+C

705,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A

155,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A+B

207,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A+B+C

311,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A

185,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A+B

250,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A+B+C

380,00 zł

Bilet seniora

366 dni

A

50 zł

Bilet dla Honorowych Dawców Krwi

366 dni

A+B+C

12,00 zł

Bilet socjalny

30 dni

A+B+C

1,00 zł

Bilet socjalny

366 dni

A+B+C

12,00 zł

Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych

366 dni

A+B+C

12,00 zł

Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin

366 dni

A

12,00 zł

 

 

Przejazdy na podstawie biletów specjalnych - uprawienie do korzystania

 

 

1.

 

Bilet specjalny 30- lub 150-dniowy dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

 

1) ważna legitymacja szkolna (dla dzieci) lub ważny dowód osobisty (dla rodziców) wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

 

2.

 

Bilet specjalny 120-lub 150-dniowy dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia

2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

 

1) ważna legitymacja studencka lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej;

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji;

3) ważna legitymacja słuchacza kolegium lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji słuchacza kolegium;

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja doktoranta. Informacja na Karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów. 

 

3.

 

Bilety specjalne 10-miesięczne na rok szkolny dla:

1) dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

2) studentów

 

 

1) ważna legitymacja szkolna

2) ważna legitymacja studencka

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej legitymacji studenckiej

 

4.

 

Bilety specjalne socjalne 30- i 366-dniowe dla:

1) osób pobierających zasiłek stały, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

2) osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

3) osób pobierających rentę socjalną, zamieszkałych w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi

 

1) ważna decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.

2) ważna decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.  

3) ważna decyzja lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentów wymienionych w pkt 1-3

 

 

5.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla honorowych dawców krwi

 

1) legitymacja stwierdzająca:

a) nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:

- Polski Czerwony Krzyż,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

b) Oraz

- dla kobiet, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

- dla mężczyzn, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników,

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentów wymienionych w pkt 1

 

 

6.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla kierowców  autobusów i motorniczych tramwajów przewoźników realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)

 

 

1) ważna legitymacja pracownicza

2) specjalna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji pracowniczej.

 

7.

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny" dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

 

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego"

 

8.

 

Bilety specjalne  „Bilet Metropolitalny z ulgą" dla:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub miejscowości objętych porozumieniem międzygminnym,

4) osoby wymienione w uldze 50% pkt 5, 6, 7, 8 i 9, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód,

 

 

1) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu przez rodzica „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego"

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania,

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji studenckiej,

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego",

 

 

9.

 

Bilet specjalny na 366 dni dla pracowników MPK     i członków ich rodzin, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) małżonków,

b) dzieci pracownika i wychowywanych przez niego pasierbów – w wieku do 16-tu lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem,

 

 

1) ważna legitymacja służbowa

2) ważna legitymacja rodzinna

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

Bilety specjalne uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

 

 

10.

 

Bilet Seniora – dla osób które ukończyły 65 roku życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub gminy znajdującej się w porozumieniu międzygminnym

 

Dokumentem uprawniającym do nabycia tego biletu jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.

 

 

 
Schowaj Czytaj więcej

Złóż wniosek!

box-image

Jeśli chcesz uzyskać imienną kartę PEKA lub dokonać adaptacji Twojej ELS do systemu PEKA wejdź na stronę i zarejestruj się.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dzisiaj

Złóż wniosek!

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Biuro Obsługi Klienta
pon. - pt. 8.00 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkt Obsługi Klienta
pon. - pt. 6.00 - 20.00
sob. - niedz. nieczynne

 

Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44

pon. - pt. 7.30 - 20.00

 

Wyślij!