Pomyśl o bilecie semestralnym – to atrakcyjna oferta dla uczniów i studentów

26 stycznia 2016

W ofercie ZTM znajduje się atrakcyjny cenowo bilet skierowany do młodych osób: bilet semestralny.

Bilet semestralny jest to specjalna oferta dla uczniów i studentów. Warunkiem skorzystania z niej jest uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi (do ukończenia 23 roku życia) oraz do szkół wyższych(do ukończenia 26 lat).

26 stycznia 2016

W ofercie ZTM znajduje się atrakcyjny cenowo bilet skierowany do młodych osób: bilet semestralny.

Bilet semestralny jest to specjalna oferta dla uczniów i studentów. Warunkiem skorzystania z niej jest uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi (do ukończenia 23 roku życia) oraz do szkół wyższych(do ukończenia 26 lat).

Bilety semestralne występują w wersji na 120 lub 150 dni, można je kupić na strefy: A, A+B lub A+B+C (mapy stref dostępne są tutaj).

 

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest imienna karta PEKA (bądź aktywowana w systemie PEKA Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka) z  zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Jeśli nie ma wgranego uprawnienia należy posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną/studencką.

Jednocześnie przypominamy, że korzystając z systemu PEKA każdy sam może zdecydować, czy chce używać tPortmonetki z korzystnym przystankowym naliczaniem opłat (system pobiera opłaty za przejechane przystanki, a nie czas spędzony w pojeździe), czy też woli skorzystać z biletu okresowego. Dostępne są bilety na sieć (od 14 do 366 dni) oraz trasowane (14-90 dni), a także inne bilety specjalne. Zobacz całą taryfę biletową ZTM.

Schowaj Pokaż

Rodzaje biletów specjalnych

W taryfie jest dostępne kilka rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach. Bilety specjalne są sprzedawane tylko na imienną kartę PEKA w Punktach Obsługi Klienta ZTM z wyjątkiem Biletu Metropolitalnego oraz Biletów Semestralnych na 120 i 150 dni, które można kupić w Punktach Sprzedaży Biletów oraz przez Internet (aby uzyskać możliwość zakupu Biletu Metropolitalnego trzeba założyć stosowne oświadczenie, szczegóły znajdują się  tutaj).

Rodzaj biletu specjalnego Kto jest uprawniony

Bilet Metropolitalny
 
lista uprawnionych
Bilet Semestralny
na 120 i 150 dni


1. studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia
2. dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi
3. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich
4. doktoranci z placówek naukowych i uczelni z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi

Bilet na rok szkolny
dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 września roku,
w którym kończą 6 rok życia, do ukończenia 23 roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi
 
Bilet Seniora osoby, które ukończyły 65 rok życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub gminy znajdującej się w porozumieniu międzygminnym, na 366 dni, na strefę A
Bilet dla osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne
1.osoby pobierające rentę socjalną, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi
2. osoby pobierające zasiłek stały, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi
3. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałe w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi
 
Bilet dla Honorowych Dawców Krwi
1. dla kobiet, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników
2. dla mężczyzn, oddanie w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników
3. posiadanie z nadania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Polski Czerwony Krzyż
 
Bilet dla motorniczych
i kierowców przewoźników

kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów, operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu
 
Bilet dla pracowników MPK
i członków ich Rodzin


pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym

Bilet dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci


rodzice, dzieci i młodzież ucząca się prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi
 

 

Szczegóły dotyczące uprawnień do korzystania z biletów specjalnych znajdują się tutaj.
Zestawienie rodzajów i cen biletów specjalnych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku znajdują się  tutaj.

Złóż wniosek!

box-image

Jeśli chcesz uzyskać imienną kartę PEKA lub dokonać adaptacji Twojej ELS do systemu PEKA wejdź na stronę i zarejestruj się.
Nie czekaj! Złóż wniosek już dzisiaj

Złóż wniosek!

Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. 61 646 33 44

Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Biuro Obsługi Klienta
pon. - pt. 8.00 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne

Punkt Obsługi Klienta
pon. - pt. 6.00 - 20.00
sob. - niedz. nieczynne

 

Wyślij!