System PEKA w Poznaniu i Aglomeracji

Karta PEKA jest  nośnikiem biletów okresowych, a osobom  korzystającym  z biletów jednorazowych daje możliwość opłacania przejazdów w dużo korzystniejszej taryfie przystankowej.  System PEKA umożliwia dużo tańsze przejazdy na krótkich odcinkach. 

System PEKA umożliwił wprowadzenie elastycznej oferty biletów okresowych. Każdy pasażer otrzymał możliwość dopasowania biletu do własnych potrzeb. System PEKA daje możliwość zakupu biletu na np. 25 dni. Elastycznie dopasowujemy swój bilet do naszej sytuacji i nie przepłacamy.

Na karcie PEKA mogą być  zapisane wszelkie uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej. To oznacza, że podczas podróży nie będzie konieczności posiadania dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi. Na przykład Seniorzy 70+ jeżdżący dziś za darmo na podstawie ważnego dowodu osobistego będą mogli mieć przy sobie tylko kartę PEKA, a orginał dowodu dla bezpieczeństwa zostawić w domu.

Wykorzystując środki pieniężne zapisane na karcie PEKA można zapłacić za przejazd jednorazowy nie tylko swój, ale także np. rodziny lub znajomych.

System PEKA umożliwił kupowanie biletów lub doładowywanie tPortmonetki poprzez Internet. Dzięki temu każdy z nas dysponujący kartą PEKA z dostępem do Internetu, automatycznie będzie miał swój punkt sprzedaży biletów.

Dla tych co wolą wybrać się do punktu aby kupić bilet rozwineliśmy sieć sprzedaży do ponad 300 punktów w tym wbogacając ją o biletomaty dostosowane do systemu PEKA, które przez całą dobę umożliwiają zakup biletów papierowych bądź doładowanie karty PEKA.

Zasady taryfowe

W transporcie publicznym obowiązują następujące zasady taryfowe:

1. Bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20.00  w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę.

2. Nabywcy normalnych biletów imiennych sieciowych mogą bezpłatnie przewozić pod swoją opieką do trójki dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych w granicach odpowiedniej strefy biletowej.

3. Nie podlega opłacie przewóz rzeczy i zwierząt domowych, który powinien odbywać się z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

4. Po dokonaniu przez pasażera korzystającego z tPortmonetki w ciągu jednego dnia wydatku na przejazdy stanowiącego równowartość ceny biletu 24h dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia, podróżuje bez opłat.

5. W przypadku korzystania przez przesiadającego się pasażera z tPortmonetki, gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu, a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Naliczanie opłat w wyżej opisany sposób dotyczy wyłącznie posiadacza imiennej karty PEKA lub pierwszej osoby korzystajacej z karty PEKA na okaziciela i nie obejmuje opłat za przejazd ponoszony na przecz współpasażerów.

6. Maksymalna liczba przesiadek, dla podróży, o której mowa w ust. 5 wynosi 3.

7. Ważność biletu okresowego i biletu specjalnego nie jest uzależniona od zbliżania karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu.