Zmiany dotyczące składania oświadczenia do Biletu Metropolitalnego obowiązujące od dnia 2 grudnia 2019 r.

Zamiast miejsca zamieszkania istotne staje się miejsce rozliczania podatku. Dotychczas posiadaczy imiennej karty PEKA składał oświadczenie do Biletu Metropolitalnego i dopiero potem ewentualnie był wzywany do okazania pierwszej strony PIT lub UPO.

Od 2 grudnia br. już przy składaniu Oświadczenia do Biletu Metropolitalnego trzeba będzie okazać pierwszą stronę PIT lub UPO potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy i dopiero wtedy pracownik ZTM zapisze uprawnienie na karcie. Będzie ono ważne do 30 czerwca następnego roku, czyli np. w okresie styczeń-czerwiec 2020 pasażer, okazuje dokument potwierdzający, że za rok 2019 rozliczał się z podatku w Poznaniu lub np. Czerwonaku i wtedy pracownik POK zapisuje uprawnienie ważne do końca czerwca 2021 roku.

System PEKA w Poznaniu i Aglomeracji

Karta PEKA jest  nośnikiem biletów okresowych, a osobom  korzystającym  z biletów jednorazowych przy użyciu tPortmonetki daje możliwość opłacania przejazdów w dużo korzystniejszej taryfie przystankowej.  System PEKA umożliwia więc dużo tańsze przejazdy na krótkich odcinkach. 

System PEKA  wprowadził elastyczną ofertę biletów okresowych. Każdy pasażer może dopasować  bilet do własnych potrzeb np. zakupić bilet  na 25 dni.  Dostosowujemy wówczas bilet do naszej sytuacji i nie przepłacamy.

Na karcie PEKA mogą być  zapisane wszelkie uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej. To oznacza, że podczas podróży nie ma konieczności posiadania dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi. Na przykład Seniorzy 70+ jeżdżący dziś za darmo na podstawie ważnego dowodu osobistego będą mogli mieć przy sobie tylko kartę PEKA, a orginał dowodu dla bezpieczeństwa zostawić w domu.

Wykorzystując środki pieniężne zapisane na tPortmonetce na karcie PEKA można zapłacić za przejazd jednorazowy nie tylko swój, ale także np. rodziny lub znajomych.

System PEKA umożliwił kupowanie biletów lub doładowywanie tPortmonetki poprzez Internet. Dzięki temu każdy z nas dysponujący kartą PEKA z dostępem do Internetu, automatycznie będzie miał swój punkt sprzedaży biletów.

Dla tych co wolą wybrać się do punktu aby kupić bilet rozwineliśmy sieć sprzedaży do ponad 300 punktów w tym wbogacając ją o biletomaty dostosowane do systemu PEKA, które przez całą dobę umożliwiają zakup biletów papierowych bądź doładowanie karty PEKA.

Zasady taryfowe

W transporcie publicznym obowiązują następujące zasady taryfowe:

1. Bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20.00  w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę.

2. Nabywcy normalnych biletów imiennych sieciowych mogą bezpłatnie przewozić pod swoją opieką do trójki dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych w granicach odpowiedniej strefy biletowej.

3. Nie podlega opłacie przewóz rzeczy i zwierząt domowych, który powinien odbywać się z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

4. Po dokonaniu przez pasażera korzystającego z tPortmonetki w ciągu jednego dnia wydatku na przejazdy stanowiącego równowartość ceny biletu 24h dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia, podróżuje bez opłat.

5. W przypadku korzystania przez przesiadającego się pasażera z tPortmonetki, gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu, a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Naliczanie opłat w wyżej opisany sposób dotyczy wyłącznie posiadacza imiennej karty PEKA lub pierwszej osoby korzystajacej z karty PEKA na okaziciela i nie obejmuje opłat za przejazd ponoszony na przecz współpasażerów.

6. Maksymalna liczba przesiadek, dla podróży, o której mowa w ust. 5 wynosi 3.

7. Ważność biletu okresowego i biletu specjalnego nie jest uzależniona od zbliżania karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu.