Bilet Semestralny w nowej taryfie biletowej

Od 1 lipca 2020 roku  obowiązuje nowa taryfa biletowa w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM. Zmieniła się m.in. cena biletów semestralnych.

Studenci, uczęszczający do uczelni znajdujących się na terenie Poznania mają do dyspozycji Bilet Semestralny w bardzo atrakcyjnych cenach. Bilet Semestralny na 120 dni, na strefę A od 1 lipca 2020r. kosztuje 172 zł, natomiast cena Biletu Semestralnego na 150 dni na strefę A  wynosi 202 zł.

Bilet Semestralny

 
Studenci i doktoranci w taryfie biletowej znajdą korzystne cenowo bilety specjalne – bilety semestralne.
 
Warunkiem skorzystania z tej oferty jest uczęszczanie do szkół wyższych znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi do ukończenia 26 lat. Bilet semestralny mogą zakupić również doktoranci z placówek naukowych i uczelni oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich (niezależnie od wieku).

Bilety semestralne występują w wersji na 120 lub 150 dni. Od 1 sierpnia 2019 roku można je kupić na strefy: A, A+B lub A+B+C, A+B+C+D (mapa stref dostępna jest TUTAJ).

Od 1 sierpnia 2019 roku Bilet Semestralny będzie można kupić w nastepujących konfiguracjach i kwotach:

Bilet semestralny na 120 dni na strefę A, obejmującą Miasto Poznań, kosztuje 155 zł; na strefy A+B - 207 zł; na strefy A+B+C – 278 zł natomiast na strefy A+B+C+D - 337 zł;

Bilet semestralny na 150 dni na strefę A kosztuje 185 zł; na strefy A+B - 250 zł; a na strefy A+B+C - 342 zł; natomiast na strefy A+B+C+D - 415 zł.

Podstawą do korzystania z tego typu biletu jest imienna karta PEKA bądź aktywowana w systemie PEKA Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Jeśli nie ma wgranego uprawnienia należy posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną/studencką.

Bilety można kupować w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań, Punktach Sprzedaży Biletów, w biletomatach stacjonarnych lub w Internecie poprzez stronę: www.peka.poznan.pl

Warto zapoznać się z całą taryfą biletową oraz pełnym wykazem ulg i zwolnień.

ELS lub ELD w systemie PEKA

Studenci mogą aktywować swoje Elektroniczne Legitymacje Studenckie  w systemie PEKA i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA. Taka możliwość istnieje także dla części legitymacji wydanych studentom innych roczników

Każdy posiadacz ELS może sprawdzić czy jego legitymacja może być nośnikiem biletów okresowych i tPortmonetki w systemie PEKA. W tym celu wystarczy wejść na stronę Internetową Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Lagitymacji Stydenckich wpisać numer Legitymacji.

Jeśli ELS może funkcjonować w systemie PEKA, konieczna jest jej aktywacja. Wystarczy wówczas złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA (nie ma potrzeby załączania zdjęcia), a następnie aktywować ją w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można wypełnić w formie elektronicznej, a POK powiadomić osobę obsługującą o fakcie złożenia wniosku.

Można również udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta bez składania wniosku i aktywować ELS w systemie PEKA.