Bilet Semestralny

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa taryfa biletowa w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM. Zmieniła się m.in. cena biletów semestralnych. Jest to atrakcyjna cenowo oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych (do ukończenia 23. roku życia) i studentów, uczęszczających do szkół/uczelni znajdujących się na terenie Poznania i gmin objętych porozumieniami międzygminnymi.

Bilety specjalne semestralne można kupować na 120 lub 150 dni. Jest to oferta dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

Dokumenty uprawniające do zakupu biletu semestralnego:

1) ważna legitymacja szkolna,

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji: studenta/ucznia/doktoranta/słuchacza


Ceny biletów semestralnych od 1 lipca 2020r. w wersji na 120 i 150 dni na poszczególne strefy taryfowe

ELS lub ELD w systemie PEKA

Studenci mogą aktywować swoje Elektroniczne Legitymacje Studenckie  w systemie PEKA i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA. Taka możliwość istnieje także dla części legitymacji wydanych studentom innych roczników

Każdy posiadacz ELS może sprawdzić czy jego legitymacja może być nośnikiem biletów okresowych i tPortmonetki w systemie PEKA. W tym celu wystarczy wejść na stronę Internetową Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Lagitymacji Stydenckich wpisać numer Legitymacji.

Jeśli ELS może funkcjonować w systemie PEKA, konieczna jest jej aktywacja. Wystarczy wówczas złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA (nie ma potrzeby załączania zdjęcia), a następnie aktywować ją w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można wypełnić w formie elektronicznej, a POK powiadomić osobę obsługującą o fakcie złożenia wniosku.