ELS lub ELD w systemie PEKA

Studenci obecnego I roku mogą aktywować swoje Elektroniczne Legitymacje Studenckie  w systemie PEKA i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak posiadacze karty PEKA. Taka możliwość istnieje także dla części legitymacji wydanych studentom innych roczników

Każdy posiadacz ELS może szybko i wygodnie sprawdzić czy jego legitymacja może być nośnikiem biletów okresowych i tPortmonetki w systemie PEKA. Wystarczy wejść na stronę Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich wpisać numer Legitymacji i już.

Jeśli ELS może funkcjonować w systemie PEKA, konieczna jest jej aktywacja. Wystarczy wówczas złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA (nie ma potrzeby załączania zdjęcia), a następnie aktywować ją w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Wniosek można wypełnić na stronie: www.peka.poznan.pl. W Punkcie należy powiadomić osobę obsługującą o fakcie złożenia wniosku.

Można również udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta bez składania wniosku i aktywować ELS w systemie PEKA.